Historia PGF S.A.
1990 r.
20 grudnia 1990 r. w Łodzi rozpoczyna działalność „Hurtownia Leków Medicines”.
1998 r.
łódzka hurtownia, jako pierwsza w Polsce, dokonuje publicznej emisji akcji i debiutuje na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
w listopadzie Medicines S.A. zmienia nazwę na Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
2002 r.
w wyniku rosnącego zainteresowania inwestorów akcjami PGF i związanej z tym większej ich płynności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, papiery spółki włączone zostają do grona spółek giełdowych tworzących najważniejszy indeks warszawskiej giełdy – WIG20.
2007 r.
powstaje ogólnopolska sieć hurtowni farmaceutycznych we współpracy ze spółkami regionalnymi pod marką Polska Grupa Farmaceutyczna.
2011 r.
zakończył się proces wyodrębniania sprzedaży hurtowej do spółki PGF Hurt Sp. z o.o. (obecnie PGF S.A.). Nadzór właścicielski nad wszystkimi spółkami powierzono spółce holdingowej Pelion S.A.
2016 r.
PGF emituje obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN, które zostają wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.
2019 r.
po 30 latach działalności PGF S.A. ma ponad 20 procentowy udział w rynku, dostarcza wyroby farmaceutyczne do ponad 13 tysięcy aptek i zatrudnia ponad 2 tysiące pracowników.
Poznaj również:
Nasz Zarząd
Naszą Radę
Nadzorczą