Rada Nadzorcza PGF S.A.
Przewodczniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Molenda
Wiceprezes Zarządu Pelion S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Jacek Szwajcowski
Prezes Zarządu Pelion S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Jacek Dauenhauer
Wiceprezes Zarządu Pelion S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Mariola Belina‑Prażmowska
Wiceprezes Zarządu Pelion S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Ignacy Przystalski
Doradca Zarządu Pelion S.A.
ds. Wsparcia Sprzedaży Hurtowej
Poznaj również:
Naszą historię
Nasz zarząd