Dla Inwestorów
Polska Grupa Farmaceutyczna, jeden z czołowych dystrybutorów leków i produktów medycznych w Polsce, wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN.

Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst 18 lutego 2016 r. Polska Grupa Farmaceutyczna („PGF”) wyemitowała 100 000 obligacji 5-letnich serii A, każda o wartości 1.000 PLN. Obligacje PGF w całości zostały objęte przez instytucje finansowe i trafiły do obrotu wtórnego na Catalyst. Pierwsze notowanie miało miejsce w dniu 18 lutego 2016 r. Wypłata odsetek jest realizowana w oparciu o półroczny zmienny kupon odsetkowy, oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 6m + marża 2,6 p.p. Termin wykupu obligacji ustalono na 24 listopada 2020 r.

Środki z emisji obligacji przeznaczone zostały na prowadzenie bieżącej działalności oraz dalszy rozwój Spółki. Program emisji został ustanowiony na łączną kwotę 300 mln PLN, umożliwiając przeprowadzenie w przyszłości kolejnych emisji obligacji o wartości do 200 mln PLN.

Emisja obligacji PGF była koordynowana przez konsorcjum banków: Bank Pekao S.A. i Bank Zachodni WBK S.A., przy wsparciu BGŻ BNP Paribas oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

100% udziału Pelion S.A.