Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
 

1. Informacje ogólne

Ochrona prywatności posiada kluczowe znaczenie z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności. Celem niniejszego dokumentu jest należyte poinformowanie osób odwiedzających naszą stronę internetową o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)W treści polityki prywatności pragniemy poinformować o rodzajach danych osobowych gromadzonych w spółce Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000471297 , NIP:527-264-39-21 , REGON: 142726149 , kapitał zakładowy: 280.000.000 zł opłacony w całości („Polska Grupa Farmaceutyczna”), a także przekazać informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej: www.pgf.com.pl  („Strona internetowa”) i wyjaśnić w jaki sposób informacje te są przetwarzane i wykorzystywane.

Zwracamy uwagę, że na Stronie internetowej umieszczone zostały linki do stron zewnętrznych, które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Oznacza to, że poprzez link zamieszczony na naszej Stronie internetowej nastąpi przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową, za którą Polska Grupa Farmaceutyczna nie ponosi żadnej odpowiedzialności , w szczególności nie odpowiada za zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących użytkowników korzystających z tych zewnętrznych stron internetowych.

Użytkownik, który wchodzi na Stronę internetową i korzysta z niej zgadza się na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Na wstępie należy wyjaśnić, że dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Tak jak ma to miejsce w przypadku większości stron internetowych, w trakcie odwiedzania naszej Strony internetowej w sposób rutynowy zbierane są następujące dane: nazwa operatora (adres IP, anonimowo), strona internetowa, z której nastąpiło wejście na naszą Stroną internetową, odwiedzane podstrony Strony internetowej, typ przeglądarki oraz data i czas trwania wizyty. Informacje te są poddawane anonimowej ocenie i nie mogą być i nie są używane do identyfikacji osób odwiedzających Stronę internetową. Zbierane informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności i funkcjonalności Strony internetowej. Aby zapewnić realizację wyżej wskazanych celów i założeń podjęliśmy niezbędne kroki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony prywatności danych.

Ponadto, Polska Grupa Farmaceutyczna może gromadzić i przetwarzać dane użytkowników w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwa firmy, telefon kontaktowy oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez użytkownika w treści wiadomości w celu przesłania zapytania, przedstawienia uwag do działania Strony internetowej bądź też skontaktowania się za pośrednictwem formularza kontaktowego. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe użytkownik godzi się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach nawiązania kontaktu z użytkownikiem w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie. W przypadku otrzymania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, przechowujemy otrzymane dane z zastosowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa . Dostęp do podanych danych osobowych użytkownika będą miały wyłącznie osoby będące należycie umocowane do dostępu do tych danych osobowych.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadkach i na warunkach określonych w treści RODO. Otrzymane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do  udzielenia odpowiedzi na pytanie. W momencie, gdy przechowywanie danych nie będzie dłużej potrzebne, zostaną one usunięte lub zanonimizowane w bezpieczny i trwały sposób albo też dostęp do nich zostanie zablokowany w zakresie, w jakim wymagają tego właściwe przepisy o retencji danych osobowych.

3. Pliki cookies

Kiedy odwiedzasz naszą Stronę internetową, możemy wysłać do Twojego komputera lub urządzenia, z którego korzystasz cookies czyli pliki z krótkimi informacjami tekstowymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się nasz strona. Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez naszą stronę do utrzymania sesji, a także do tworzenia statystyk, badań i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 


Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z naszej strony. 


Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies co do zasady - nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies.  


Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z naszej strony. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie strony internetowej w pełnym zakresie. 


Z uwagi na okres przechowywania w ramach naszej strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. 


Gdy pierwszy raz wyświetlisz naszą stronę internetową, menadżer plików cookies:  „cookie first” poprosi Cię abyś zdecydował, które pliki cookies nasza strona internetowa może zapisać na Twoim urządzeniu.  

4. Google Analytics

Na naszej Stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej „Google”).

Z usługi tej korzystamy na naszej Stronie internetowej z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Twój adres IP jest na naszej stronie internetowej skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tym samym podlega anonimizacji. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu analizy sposobu korzystania przez Ciebie z naszej Strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na Stronie internetowej, wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji oraz w celu świadczenia dla nas jako operatora Strony internetowej innych usług związanych z jej użytkowaniem i Internetu.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Poprzez odpowiednią konfigurację Twojej przeglądarki możesz w każdym czasie uniemożliwić przechowywanie plików cookies (wyłączyć gromadzenie cookies oraz ich usunięcie). Niektóre funkcje naszej Strony internetowej mogą nie działać, jeżeli wyłączysz korzystanie z plików cookies. Nadal istnienie możliwość wyłączenia analizy przez Google Analytics poprzez włączenie funkcji opt-out-cookies.

Możesz zapobiec rejestrowaniu danych zgromadzonych w plikach cookies, a dotyczących korzystania ze Strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, znajdującą się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

W naszym serwisie używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa analityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Gdy zgodzisz się, przez odpowiednie ustawienia w menadżerze plików cookies „cookie first”, informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z naszej strony, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych.  


Chcemy poinformować Cię, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez odpowiednie ustawienia w menadżerze plików cookies „cookie first” lub przez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki blokującej działanie Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

5. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności podlegać będzie regularnym przeglądom oraz ewentualnym aktualizacjom, jeśli okaże się to niezbędne z uwagi na nowe lub zmienione przepisy prawa czy nowe lub zmienione wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Informacja o dacie wejścia w życie Polityki prywatności (także w nowej wersji) będzie umieszczona w treści Polityki prywatności.

W przypadku ewentualnych problemów, pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych na Stronie internetowej informacji lub jej podstronach, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: iod@pgf.com.pl. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15 marca 2019 r.