Nasza siedziba
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3
KRS 000471297
NIP: 527-264-39-21
REGON 142726149
BDO 000034747
Sekretariat:
+48 42 200 74 44
+48 42 200 74 00
+48 42 200 73 20
fax +48 42 200 74 33
e-mail: pgf.sa@pgf.com.pl
Centra Dystrybucyjne

Dywity

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 25

nr tel.: 89 544 96 04

Łomża

PGF Sp. z o.o.
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151a

nr tel.: 86 215 56 56

Katowice

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
40-486 Katowice, ul. Kolista 5

nr tel.: 32 465 47 46

Bydgoszcz

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
85-790 Bydgoszcz, ul. Magazynowa 13

nr tel.: 52 323 62 17

Szczecin

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
70-812 Szczecin, ul. Pomorska 115b

nr tel.: 91 480 26 00

Poznań

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
60-318 Poznań , ul. Władysława Węgorka 15

nr tel.: 61 861 26 00

Wrocław

PGF S.A.
54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 118

nr tel.: 71 790 83 02

Kraków

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
30-716 Kraków , ul. Albatrosów 1

nr tel.: 12 646 94 05

Lublin

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
20-147 Lublin, Al. Spółdzielczosci Pracy 78

nr tel.: 81 535 33 33

Łódź

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
91-342 Łódź , ul. Zbąszyńska 3

nr tel.: 42 200 74 00
42 200 73 20
42 200 74 44

Rzeszów

PGF Aptekarz Sp. z o.o.
35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 2

nr tel.: 17 875 22 00

Warszawa

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
03-046 Warszawa, ul. Kupiecka 9

nr tel.: 22 510 42 00

Gdańsk

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
80-298 Gdańsk, ul. Rakietowa 20

nr tel.: 58 349 86 01
Infolinie
Biuro Obsługi Klienta i Telesprzedaż:
801 300 600
E-medicines:
801 300 600
Pharmbook:
801 300 600
Centralna Informacja o Leku
+48 42 200 73 15
+48 42 200 77 14
Napisz do nas

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Polską Grupę Farmaceutyczną, S.A. z siedzibą w Łodzi (91-342 Łódź), przy ul. Zbąszyńskiej 3 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pgf.pl) w celu umożliwienia kontaktu z Sekcją Zamówień Przedstawicielskich. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia kontaktu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu.