Polityka prywatności
Polityka prywatności strony internetowej Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

 

1. Informacje ogólne

Ochrona prywatności posiada kluczowe znaczenie z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności. Celem niniejszego dokumentu jest należyte poinformowanie osób odwiedzających naszą stronę internetową o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)W treści polityki prywatności pragniemy poinformować o rodzajach danych osobowych gromadzonych w spółce Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000471297 , NIP:527-264-39-21 , REGON: 142726149 , kapitał zakładowy: 280.000.000 zł opłacony w całości („Polska Grupa Farmaceutyczna”), a także przekazać informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej: www.pgf.com.pl  („Strona internetowa”) i wyjaśnić w jaki sposób informacje te są przetwarzane i wykorzystywane.

Zwracamy uwagę, że na Stronie internetowej umieszczone zostały linki do stron zewnętrznych, które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Oznacza to, że poprzez link zamieszczony na naszej Stronie internetowej nastąpi przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową, za którą Polska Grupa Farmaceutyczna nie ponosi żadnej odpowiedzialności , w szczególności nie odpowiada za zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących użytkowników korzystających z tych zewnętrznych stron internetowych.

Użytkownik, który wchodzi na Stronę internetową i korzysta z niej zgadza się na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Na wstępie należy wyjaśnić, że dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Tak jak ma to miejsce w przypadku większości stron internetowych, w trakcie odwiedzania naszej Strony internetowej w sposób rutynowy zbierane są następujące dane: nazwa operatora (adres IP, anonimowo), strona internetowa, z której nastąpiło wejście na naszą Stroną internetową, odwiedzane podstrony Strony internetowej, typ przeglądarki oraz data i czas trwania wizyty. Informacje te są poddawane anonimowej ocenie i nie mogą być i nie są używane do identyfikacji osób odwiedzających Stronę internetową. Zbierane informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności i funkcjonalności Strony internetowej. Aby zapewnić realizację wyżej wskazanych celów i założeń podjęliśmy niezbędne kroki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony prywatności danych.

Ponadto, Polska Grupa Farmaceutyczna może gromadzić i przetwarzać dane użytkowników w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwa firmy, telefon kontaktowy oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez użytkownika w treści wiadomości w celu przesłania zapytania, przedstawienia uwag do działania Strony internetowej bądź też skontaktowania się za pośrednictwem formularza kontaktowego. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe użytkownik godzi się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach nawiązania kontaktu z użytkownikiem w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie. W przypadku otrzymania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, przechowujemy otrzymane dane z zastosowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa . Dostęp do podanych danych osobowych użytkownika będą miały wyłącznie osoby będące należycie umocowane do dostępu do tych danych osobowych.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadkach i na warunkach określonych w treści RODO. Otrzymane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do  udzielenia odpowiedzi na pytanie. W momencie, gdy przechowywanie danych nie będzie dłużej potrzebne, zostaną one usunięte lub zanonimizowane w bezpieczny i trwały sposób albo też dostęp do nich zostanie zablokowany w zakresie, w jakim wymagają tego właściwe przepisy o retencji danych osobowych.

3. Pliki cookies

Kiedy odwiedzasz naszą Stronę internetową, możemy wysłać cookies do Twojego komputera lub urządzenia, z którego korzystasz. Używamy plików cookies po to, aby pamiętać preferencje użytkownika i zapoznać się ze sposobem korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej.

Cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze Strony internetowej. Pliki te wykorzystywane są m.in. w zakresie korzystania z różnych funkcji przewidzianych w ramach określonej witryny internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści zawarte na stronie. Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze Strony internetowej przez użytkownika.

Używamy zarówno czasowych (na jedną sesję), jak i stale działających plików cookies. Możesz usunąć cookies ze swojej przeglądarki w każdym czasie albo zablokować umieszczanie cookies na swoim sprzęcie, może to jednak mieć wpływ na funkcjonowanie naszej Strony internetowej lub nawet ją zablokować.

4. Google Analytics

Na naszej Stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej „Google”).

Z usługi tej korzystamy na naszej Stronie internetowej z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Twój adres IP jest na naszej stronie internetowej skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tym samym podlega anonimizacji. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu analizy sposobu korzystania przez Ciebie z naszej Strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na Stronie internetowej, wyświetlania reklam dostosowanych do Twoich preferencji oraz w celu świadczenia dla nas jako operatora Strony internetowej innych usług związanych z jej użytkowaniem i Internetu.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Poprzez odpowiednią konfigurację Twojej przeglądarki możesz w każdym czasie uniemożliwić przechowywanie plików cookies (wyłączyć gromadzenie cookies oraz ich usunięcie). Niektóre funkcje naszej Strony internetowej mogą nie działać, jeżeli wyłączysz korzystanie z plików cookies. Nadal istnienie możliwość wyłączenia analizy przez Google Analytics poprzez włączenie funkcji opt-out-cookies.

Możesz zapobiec rejestrowaniu danych zgromadzonych w plikach cookies, a dotyczących korzystania ze Strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, znajdującą się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

5. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności podlegać będzie regularnym przeglądom oraz ewentualnym aktualizacjom, jeśli okaże się to niezbędne z uwagi na nowe lub zmienione przepisy prawa czy nowe lub zmienione wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Informacja o dacie wejścia w życie Polityki prywatności (także w nowej wersji) będzie umieszczona w treści Polityki prywatności.

W przypadku ewentualnych problemów, pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych na Stronie internetowej informacji lub jej podstronach, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: iod@pgf.com.pl. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15 marca 2019 r.